MANTEC COMPUTER SERVICE

ชื่อบริษัท : บริษัทแมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ก่อตั้ง : 31 มกราคม 2540
ผู้ก่อตั้ง : นายเลิศพงศ์ ชัยจีรินันท์, นายศักดิ์ชัย ประกิจถาวรกุล
ที่อยู่ : เลขที่ 218/1 ถ.ประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074) 343213, (074) 343214
โทรสาร : (074) 343215


ลักษณะธุรกิจ :

บริษัท แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้านไอทีทุกประเภท และรับจ้างให้บริการแบบ Outsourcing Service ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 


นโยบายหลัก :

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ทั้งกระบวนการดำเนินงาน การนำเสนอสินค้า และบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างผลกำไรตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวมทั้งสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนขององค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญมีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน


เป้าหมาย :

เป็นผู้ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายในภาคใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด รวมทั้งการตอบสนองความพอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้จำหน่าย และ ผู้ผลิต ในการใช้การบริการที่ดีส่งเสริมการเพิ่มยอดขายในอนาคตอย่างยั่งยืน

งานด้านบริการ :

ศูนย์บริการ และ งานบริการแบบ Outsourcing Service แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหลายยี่ห้อ มานานกว่า 20 ปี และเราได้รับรองให้เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก คือ ยี่ห้อ DEL ตั้งแต่ปี 2547 ทำให้เรา มีความชำนาญการพิเศษในเรื่องการให้บริการคอมพิวเตอร์ DELL แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ได้มีประสบการณ์จากการได้รับจ้างงานบริการแบบ On-site service มานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะการดูแลอุปกรณ์ระบบขายปลีก POS ซึ่งปัจจุบันระบบขายปลีก POS มีแนวการใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมทั้งความสามารถและจำนวนที่เพียงพอ เพื่อรองรับงานบริการระบบ POS ที่มีปริมาณการใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันเราได้เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ของระบบขายปลีกผู้ค้าชั้นนำรายใหญ่หลายราย ในเขตพิ้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้


มาตรฐานการบริการ :

1.ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นทางการ จาก ผลิตภัณฑ์ DELL(เดลล์ คอมพิวเตอร์) มาตั้งแต่ปี 2547

2.เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าพร้อมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานของช่างซ่อมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ โดยจัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพและเป็นของแท้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
4.บริการให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยช่างที่มีประสบการณ์

ปัจจุบันถึงอนาคต :

 • เราจะเพิ่มความสามารถในด้านการรับเป็นตัวแทนบริการ 
 • เพิ่มสินค้าในการบริการ 
• เพิ่มพื้นที่ในการบริการให้ครอบคลุม 
• เพิ่มคุณภาพของพนักงานในการให้บริการ 
• เพื่อประโยชน์บนความพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง โดยเราจะไม่หยุดพัฒนาทุกภาคส่วนของงาน0 บาท 0 ชนิด 0 รายการ

สินค้าในตะกร้า

ไปหน้าตะกร้าสินค้า →